ایـــران فرصت

درباره ی بازگشت به ایران و پیوستن به دانشگاهها

راهنمای پیوستن به دانشگاههای ایران

برای آشنایی با فرآیند استخدام در دانشگاه های ایران اینجا را کلیک کنید.

انجمن

برای طرح سوال و تبادل نظر درباره ی مسایل مربوط به بازگشتن به ایران و استخدام در دانشگاهها اینجا را کلیک کنید

آخرین اخبار در رسانه ها
شبکه دانش

«ایران فرصت» یکی از پروژه های «شبکه انتشار دانش» "Knowledge Diffusion Network " است. این شبکه یک سازمان غیرانتفاعی است که با هدف ارتباط بیشتر بین پژوهشگران و متخصصان ایرانی خارج و داخل کشور فعالیت می کند.