ایـــران فرصت

درباره ی بازگشت به ایران و پیوستن به دانشگاهها

آرشیو وبلاگ

داستان یک بازگشت

توضیح: تمام نامها (افراد، دانشگاه، شهر، ...) در این یادداشت از نامهای واقعی تغییر کرده است. منبع اصلی این نوشته این جاست که با تغییرات کمی در ایران ...ادامه مطلب

تجربه های بازگشت به ایران

این یادداشت در پنج نوبت در وبلاگ سلمان در آوریل 2014 نوشته شده است که حال در ایران فرصت بازنشر می شود. آیا دود از کنده ...ادامه مطلب

چرا ایران فرصت؟

«ایران فرصت» یکی از پروژه های «شبکه انتشار دانش» است که با هدف ارتباط بیشتر بین پژوهشگران و متخصصان ایرانی خارج و داخل کشور فعالیت ...ادامه مطلب

شبکه دانش

«ایران فرصت» یکی از پروژه های «شبکه انتشار دانش» "Knowledge Diffusion Network " است. این شبکه یک سازمان غیرانتفاعی است که با هدف ارتباط بیشتر بین پژوهشگران و متخصصان ایرانی خارج و داخل کشور فعالیت می کند.