ایـــران فرصت

درباره ی بازگشت به ایران و پیوستن به دانشگاهها

درباره ی ما

«ایران فرصت» یکی از پروژه های «شبکه انتشار دانش» است که با هدف ارتباط بیشتر بین پژوهشگران و متخصصان ایرانی خارج و داخل کشور فعالیت می کند. این پروژه توسط گروهی داوطلب که در نقاط مختلف دنیا زندگی می کنند، انجام می شود.

مخاطبان «ایران فرصت» دو گروهند. گروه اول کسانی هستند که به بازگشت به ایران فکر می کنند. ایران فرصت سعی می کند با اطلاع رسانی بی طرفانه به این افراد کمک کند تا تصمیم بهتر و آگاهانه تری بگیرند. گروه دوم کسانی هستند که تصمیم گرفته اند به ایران بازگردند. ایران فرصت سعی می کند تا به این گروه کمک کند تا فرآیند بازگشت و شروع به فعالیت در ایران بهتر و آسانتر شود.

ایران فرصت تلاش می کند از قضاوت بپرهیزد و نسبت به بازگشتن یا بازنگشتن به ایران موضعی نگیرد.